Is de werknemer arbeidsongeschikt of niet?

12 mei 2019 | nieuws

In de praktijk verschillen werkgever en werknemer veelvuldig van mening over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is of niet. De vraag is dan wie uiteindelijk beslist of (en op grond waarvan) een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is?

ziekte, arbeidsongeschikt, bedrijfsarts, ziekmelding, advies, geschil, deskundigenoordeel
 

Maakt de vorm uit?

In de praktijk komt het wel eens voor dat een werkgever een ziekmelding weigert. Dit omdat de werkgever van mening is dat de ziekmelding niet in de juiste vorm heeft plaatsgevonden. Uit de rechtspraak blijkt echter dat een ziekmelding ongeacht de vorm waarin deze plaatsvindt (e-mail, telefoon, WhatsApp, etc.) geldig is zolang deze de werkgever maar bereikt. Kortom, een werkgever kan niet schermen met een vormvereiste ter afwending van de ziekmelding. 
 

Bepaalt de werkgever?

Kan een werkgever zich op het standpunt stellen dat hij van mening is dat de werknemer volgens hem niet ziek is? Het antwoord op deze vraag is in beginsel ontkennend. De vraag of een werknemer wel of niet ziek is dient steeds beantwoord te worden door de bedrijfsarts. Zolang er geen oordeel is van de bedrijfsarts dat inhoudt dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is, moet er dan ook vanuit gegaan worden dat de werknemer dat wel is. Dit is slechts in uitzonderlijke omstandigheden anders. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het evident is dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geval dat een werknemer zich ziek meldt met ernstige rugklachten en de werkgever direct daarna ziet dat deze werknemer een zware stalen balk over straat draagt. Het advies aan werkgevers is echter: neem het zekere voor het onzekere en schakel steeds de bedrijfsarts is. 
 

Niet eens met de bedrijfsarts? Wat dan?

Indien de werkgever de bedrijfsarts heeft ingeschakeld zal deze beoordelen of de werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is. Maar wat als de werkgever of werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts? 
 
In dat geval kan de werkgever of werknemer o.a. een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Alhoewel dit oordeel niet altijd boven het oordeel van de bedrijfsarts staat geldt dat dit doorgaans wel het geval is.  Kortom, als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsart,s vraag dan zo snel mogelijk een deskundigenoordeel aan. 
 

Maakt de oorzaak van de ziekte uit?

Vaak wordt de vraag gesteld of het uitmaakt of de werknemer iets kan doen aan het feit dat hij of zij ziek is? Het antwoord op deze vraag is dat dit niet uitmaakt. Ook als de werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van het uitoefenen van een gevaarlijke hobby, laat zulks onverlet dat de werknemer in dat geval arbeidsongeschikt is en de werkgever het loon van de werknemer dient door te betalen. Dat geldt zelfs, alhoewel de rechtspraak op dat punt wat meer ruimte voor discussie laat, wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is vanwege een (niet noodzakelijke) cosmetische ingreep. 
 

Wij kunnen u in ieder geval wijzer maken 

Bovenstaande informatie betreft enkele aandachtspunten in verband met geschillen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Iedere situatie is echter uniek. Wij nemen daarom graag de tijd om kennis te maken met u en uw zaak tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij ingaan op de specifieke details van uw casus en kunnen wij u vaak al een eerste advies op maat geven. Pas als u en wij een klik ervaren en wij daadwerkelijk iets voor u kunnen betekenen, maken we desgewenst verdere afspraken. Neem dan ook gerust contact met ons op. De koffie staat voor u klaar. 

Juridisch advies nodig?

Maak dan vrijblijvend een afspraak. Onze advocaten staan jou graag te woord.

Afspraak maken

Leg jouw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij jou in de gelegenheid om je prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

24 september 2020 | nieuws | door: 2

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een (dreigend) faillissement

De langetermijngevolgen van de coronacrisis zullen zich naar verwachting nog geruime tijd doen gevoelen. Uiteraard kunnen en zullen veel ondernemers hierop inspelen en tijdig maatregelen treffen, zoals een reorganisatie. Maar wat als dat niet lukt en de continuïteit van de onderneming écht in het gedrang komt?

Lees meer
07 oktober 2020 | nieuws | door: 2

Interne bestuurdersaansprakelijkheid (deel ll)

Juist in tijden van economische onzekerheid is het voor bestuurders van een onderneming van belang om zich bewust te zijn van het door hen gevoerde beleid. Elke bestuurder draagt tenslotte de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken in de onderneming. In onze blogserie worden drie mogelijke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid besproken. In dit deel leest u meer over de interne bestuurdersaansprakelijkheid.

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu