Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden

Wanneer een werkgever het dienstverband met een werknemer wenst te beëindigen dan komt het vaak voor dat de werkgever een beëindigingsovereenkomst aanbiedt aan de werknemer. Wanneer deze overeenkomst correct is ingericht kan een werknemer met deze overeenkomst, mits hij voldoet aan de overige voorwaarden voor een WW-uitkering, een uitkering aanvragen. Het is om die reden belangrijk dat je een dergelijke overeenkomst steeds door een deskundige laat controleren. jouw advocaten kan je daarbij bijstaan. 

jouw advocaten kan ook beoordelen of het voorstel dat de werkgever doet reëel is. Of dit het geval is zal in grote mate afhankelijk zijn van wat de werkgever je aanbiedt en wat de positie van de werkgever is als je niet meewerkt. Bijvoorbeeld: indien de werkgever je eenzijdig niet kan ontslaan dan heb je een goede onderhandelingspositie en doe je er niet verstandig aan om enkel genoegen te nemen met de wettelijke transitievergoeding. Vaak biedt een werkgever overigens ook een bedrag aan dat je kunt gebruiken om de overeenkomst te laten toetsen door een advocaat. Als het gaat om een enkele toetsing is dit bedrag (gemiddeld tussen de € 500,- en € 750,-) doorgaans ook voldoende. 

Heb je al een beëindigingsovereenkomst getekend en heb je daar spijt van? Dan kun je deze in ieder geval binnen twee weken na ondertekening (en in sommige gevallen binnen drie weken) ontbinden door dat schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken. 

Bel ons nu