Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Indien een werkgever van mening is dat er dusdanige redenen zijn om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen, dan kan hij een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. De rechter kan de overeenkomst dan ontbinden indien er sprake is van één van de gronden zoals genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW:

  • Bedrijfseconomische redenen (indien geen toestemming is verleend door het UWV);
  • Werknemer is langer dan twee jaar ziek (indien geen toestemming is verleend door het UWV);
  • Werknemer is regelmatig ziek met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen;
  • Werknemer disfunctioneert;
  • Werknemer handelt verwijtbaar;
  • Werknemer weigert arbeid te verrichten wetens ernstige gewetensbezwaren;
  • Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere zwaarwegende omstandigheden.

Heeft jouw werkgever een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter en ben je op zoek naar juridisch advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons nu