Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Eenzijdige wijziging

Soms komt het voor dat in een arbeidsovereenkomst een beding is opgenomen waarmee een werkgever zich het recht voorbehoudt om zonder instemming van de werknemer één of meerdere arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dit betekent evenwel niet dat de werkgever zomaar alles mag veranderen: het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst is op grond van artikel 7:613 BW aan de volgende strikte voorwaarden verbonden:

  • het wijzigingsbeding dient schriftelijk te zijn overeengekomen;
  • de werkgever dient bij de wijziging een zwaarwichtig belang te hebben;
  • het belang van de werkgever dient zo zwaar te wegen dat het belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarvoor dient te wijken.

Twijfel je of jouw werkgever jouw arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: wij adviseren je graag.

Bel ons nu