Ouderschapsverlof & Zorgverlof

Bijzondere soorten verlof

Als werknemer heb je recht op verlof. Dit is wettelijk zo geregeld. Naast “reguliere” vakantie-uren, kun je onder omstandigheden recht hebben op bijzonder verlof, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof.

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot acht jaar. Dit geldt zowel voor eigen kinderen als voor adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer de arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 24 uren werkt, heb je recht op 26 keer 24 uren = 624 uren ouderschapsverlof. In principe heb je geen recht op salaris voor de uren waarvoor je ouderschapsverlof opneemt. Uiteraard staat het werkgevers vrij om daarvan af te wijken en loon (gedeeltelijk) door te betalen. Dit hangt af van de arbeidsovereenkomst en een eventueel toepasselijke CAO.

Van zorgverlof is sprake wanneer een werknemer verlof nodig heeft om een ziek familielid of partner te verzorgen of te ondersteunen wanneer zij hulpbehoevend zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kortdurend zorgverlof (bijvoorbeeld indien er plotseling een ongeval plaatsvindt) en langdurend zorgverlof (wanneer een huisgenoot ernstig ziek wordt). Een werkgever mag een aanvraag voor zorgverlof enkel weigeren indien het bedrijf dan in ernstige problemen komt. Tijdens kortdurend zorgverlof heb je recht op 70 % van het salaris. Tijdens langdurend verlof bestaat er geen verplichting voor de werkgever om het salaris door te betalen. Hiervan kan worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke CAO.

Bij geschillen over ouderschaps- en zorgverlof kun je terecht bij jouw advocaten voor gedegen (juridisch) advies. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons nu